Makita HW102

Điện thế: 220 V

Dung lượng: 1300 W

Makita HW101

Điện thế: 220 V

Dung lượng: 1300 W

Đối tác của chúng tôi