12N5-3B

Điện thế: 12V

Dung lượng: 5A

12N5-VRLA

Điện thế: 12V

Dung lượng: 5A

ETX4L-VRLA

Điện thế: 12V

Dung lượng: 4A

Đối tác của chúng tôi