55D23RMF

Giá: Liên hệ

Ắc quy dùng cho xe du lịch, xe tải TOYOTA CAMRY, HUYNDAI

DIN 55565

Điện thế: 12V

Dung lượng: 55A

50D20R

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

NS60MF

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45A

DF40AL

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35A

N50L MF

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

DIN 53518

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35A

DIN 55040

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

NS40ZLMF

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35A

DIN 55565

Điện thế: 12V

Dung lượng: 55A

NX-110-5 MF

Điện thế: 12V

Dung lượng: 75A

DF60RMF

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60

75D23R MF

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65A

N50ZLMF

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60A

DIN 55565

Điện thế: 12V

Dung lượng: 55A

DIN 55530

Điện thế: 12V

Dung lượng: 55A

Đối tác của chúng tôi