Máy sạc ắc quy Hanshin dây NHÔM (50A)

Giá: Liên hệ

Máy sạc ắc quy Hanshin dây NHÔM (20A)

Điện thế: 6V - 12V - 24V

Dung lượng: 20A

Máy sạc ắc quy Hanshin dây ĐÔNG (50A)

Điện thế: 12V-24V-36V-48V

Dung lượng: 50A

Máy sạc ắc quy Hanshin dây ĐÔNG (20A)

Điện thế: 6V - 12V - 24V

Dung lượng: 20A

Máy sạc ắc quy Hanshin dây ĐÔNG (30A)

Điện thế: 6V - 12V - 24V

Dung lượng: 30A

Máy sạc ắc quy Hanshin dây ĐÔNG (10A)

Điện thế: 6V _ 12V

Dung lượng: 10A

Máy sạc ắc quy Hanshin dây NHÔM (30A)

Điện thế: 6V - 12V - 24V

Dung lượng: 30A

Đối tác của chúng tôi