CMF 31S-800

Giá: Liên hệ

CMF DIN45

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45A

N70 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70A

N50 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

N150

Điện thế: 12V

Dung lượng: 150

N120

Điện thế: 12V

Dung lượng: 120A

CMF DIN65

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65A

N70Z (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 75A

CMF 50D20 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

N100

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100A

Đối tác của chúng tôi