N70Z (R-L)

Giá: Liên hệ

Loại xe đi kèm: TrƯỜng hẢi - FOTON FD125, TrƯỜng hẢi - FOTON FD200, TrƯỜng hẢi - FOTON FD345, TrƯỜng hẢi - FOTON FD450, TrƯỜng hẢi - FOTON FD600, TrƯỜng hẢi - AUMARK FCA198, TrƯỜng hẢi - AUMARK FCA250, TrƯỜng hẢi - FOTON FC150, TrƯỜng hẢi - FOTON FC200, TrƯỜng hẢi - FOTON FC250, TrƯỜng hẢi - FOTON FC345, TrƯỜng hẢi - FOTON FC500

CMF 31S-800

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100A

N150

Điện thế: 12V

Dung lượng: 150

CMF 50D20 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

N70 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70A

N100

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100A

N50 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

CMF DIN65

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65A

N120

Điện thế: 12V

Dung lượng: 120A

CMF DIN45

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45A

Đối tác của chúng tôi