N100

Giá: Liên hệ

 

Loại xe đi kèm: Tracimexco - JAC TRABUS, Trường giang Đông phong - DFM EQ 4T9 TMB, Trường giang Đông phong - DFM TD 3T45, Trường giang Đông phong - DFM TD 7T (4X4), Trường giang Đông phong - DFM TD 4T95, Trường giang Đông phong - DFM TT 3T8, TrƯỜng hẢi - FOTON FD099, TrƯỜng hẢi - AUMARK FCA345, TrƯỜng hẢi - AUMARK FCA450, TrƯỜng hẢi - FOTON FC099L/S, TrƯỜng hẢi - FOTON FC125, TrƯỜng hẢi - FOTON FC700, TrƯỜng hẢi - KIA K2700II, TrƯỜng hẢi - KIA K3000S

N70Z (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 75A

CMF DIN45

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45A

N120

Điện thế: 12V

Dung lượng: 120A

CMF 31S-800

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100A

CMF DIN65

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65A

N70 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70A

N50 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

N150

Điện thế: 12V

Dung lượng: 150

CMF 50D20 (R-L)

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

Đối tác của chúng tôi